Sunday, May 28, 2023

Tag: interest free loan

வட்டியின்றிக் கடன் பெற வழி என்ன?

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் சகோதரர்களே, ஐயம்: வட்டியின்றிக் கடன் பெற வழி என்ன? - சகோதரி உம்மு ஸைனப்   தெளிவு: வ அலைக்குமுஸ்ஸலாம் வரஹ், "மக்களுக்குக் கடன்...