மவ்லவீ எஸ். கமாலுத்தீன் மதனீயுடன் ஓர் நேர்காணல்!

மவ்லவீ எஸ். கமாலுத்தீன் மதனீ, நிறுவனத் தலைவர் – ஜம்யிய்யத்து அஹ்லில் குர்ஆன் வல் ஹதீஸ் (JAQH) அவர்கள் சத்தியமார்க்கம்.காம் தளத்திற்கு அளித்த சிறப்பு நேர்காணல்!

பாகம்-1

பாகம்-2

இதை வாசித்தீர்களா? :   என் ஓட்டு இவருக்கு தான்! வெறுப்பு விருப்பின்றி ஒரு சுய பரிசோதனை!