நினைவுகூர்தல்

“தன் இறைவனை நினைவு கூர்பவனுக்கும், அவனை நினைவு கூறாதவனுக்கும் உதாரணம் : உயிருள்ளவன், மரணித்தவன் போலாகும்” நபி(ஸல்) – நூல்: புகாரி

இதை வாசித்தீர்களா? :   சந்தேகம் கொள்ளாதீர்கள் (நபிமொழி)