திட்டாதீர்கள்

“இறந்தவர்களைத் திட்டாதீர்கள், ஏனெனில், அவர்கள் தம் செயல்களின் (விளைவுகளின்) பால் சென்றடைந்துவிட்டார்கள்” நபி (ஸல்) அறிவிப்பாளர் : ஆயிஷா (ரலி) – நூல்: புகாரி

இதை வாசித்தீர்களா? :   நோன்பாளி மனைவியரிடம்... (பிறை-16)