தொடர்பு கொள்க:

சத்தியமார்க்கம்.காம் தளம் பற்றி

உங்கள் படைப்புகளையும் ஆலோசனைகளையும் தயக்கமின்றி அனுப்புங்கள். சத்தியமார்க்கம்.காம் குழுமத்தின் நோக்கம், செயல்படும் விதம் பற்றி இங்கே தெரிந்து கொள்ளலாம். நன்றி!

சத்தியமார்க்கம்.காம்
admin@satyamargam.com

Send us a message!

LATEST POSTS

105 யானைப் படையினர்

யானைப் பல கொண்ட சேனை - இறை ஆலயம் இடிக்க வந்த வேளை அப்படையை உம்மிறைவன் அழித்த தெங்ஙனம், அறியாததா? பெருத்த பலம் கொண்ட அவர்தாம் வகுத்தக் கொடும் சூழ்ச்சிதனை நிகழ்த்த விடாமல் எதிர்த்துத் தடுத்தவன் உம் இறை யன்றோ? இறையில்லம் தகர்க்கும் தோன்றலில் குறைஷியருக்...