கட்டுரைப் போட்டிகள்

சத்தியமார்க்கம்.காம் நடத்தி வரும் சர்வதேச அளவிலான கட்டுரைப் போட்டியில் பங்கு பெற்ற கட்டுரைகள் இங்கே.

இதையும் வாசிங்க!

103. காலம்!

இன்னும் விடிந்திராத இருள்சூழ்ந்த நேரமல்ல; இனிதாய் உதித்துவிட்ட இளங்காலைப் பொழுதுமல்ல;   உலகே விழித்துக்கொள்ள உருவான வேளையல்ல; உச்சியில் செங்கதிரின் உஷ்ணமான காலமல்ல;   கதிரவன் மங்கிச்சாயு மந்தக் காலத்தின் மீ தாணை... மனிதன் என்றென்றும் இழப்பில்தான் இருக்கின்றான் !   மறை வானவற்றையும் மறை ஆணையிட்டவையும் இறை தந்த மார்க்கத்தையும் நிறை மனதாய் ஏற்று...   சோதனைகளைச் சகித்து வேதனைகளைப் பொறுத்து நல்லறங்கள்...