Sunday, October 1, 2023

Tag: மஃக்ரிப்

தொழுகையின்போது நகரலாமா?

ஐயம்: தொழுகையில் வரிசையில் நின்று தொழுது கொண்டிருக்கும்போது, முன் வரிசையில் இடம் இருந்தால் நகர்ந்து சென்று அங்கு நிற்கலாமா? -  ஹபீப் ரஹ்மான் தெளிவு:  அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்... ...