Sunday, October 1, 2023

Tag: ஒருங்கிணைப்பு

முஸ்லிம்களின் அரசியல்!

0
சுதந்திர இந்தியாவில் முஸ்லிம்கள் கல்வி, பொருளாதாரம், அரசியல் என அனைத்திலும் படுமோசமான அளவில் பின் தங்கியுள்ளனர். இதற்குக் காரணம் யார் என்று ஆராய்வதைவிட, அதனை மாற்றுவது எப்படி என ஆராய்ந்து தீர்வு காண்பது...