Wednesday, October 4, 2023

Tag: ஐஸிஸ்

ஊடகக் கயமை!

ஒரு புறத்திலிருந்து மற்றொரு புறத்துக்கு ஒன்றைக் கடத்த உதவுவதே ஊடகம் ஆகும். மின்சாரத்தை ஒரு முனையிலிருந்து மற்றொரு முனைக்குக் கொண்டு வரும் உலோகக்  கம்பி அல்லது நீர், அல்லது...