புதுமடம் திறப்பு விழா – சில புகைப்படங்கள் !

Jai Hind

இதை வாசித்தீர்களா? :   அல்ஜஸீரா மார்ச் முதல் இந்தியாவில் தடம் பதிக்கிறது!