தப்லீக்கின் தஃலீம் கிதாப் படிக்கலாமா?

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.

கேள்வி : தப்லீக்கின் தஃலீம் கிதாப் படிக்கலாமா? அதில் உள்ளவை உண்மையா? தெளிவாக விளக்கவும்.

– வாசகர் ஷாஃபி (மின்னஞ்சல் வழியாக)

 

வ அலைக்குமுஸ்ஸலாம்.

பதில் : இதே கேள்வி நமது வாசக சகோதரர் அபூபக்ரு அவர்களால் எழுப்பப்பட்டு, விரிவான விளக்கம் தரப்பட்டது.

அது https://www.satyamargam.com/1208 எனும் சுட்டியில் உள்ளது. படித்துத் தெளிவடைந்து கொள்ளலாம்.

இதை வாசித்தீர்களா? :   கண்படுதல் / கண்ணேறு / திருஷ்டி உண்மையா?