Sunday, October 1, 2023

Tag: மியூஸியம்

குர்ஆனில் முரண்பாடுகளா? (பகுதி-7)

ஐயம்:  எது சரி? மூஸா (அலை) அவர்களைத் துரத்தியபோது ...• ஃபிர் அவ்ன் உயிர் பிழைத்தான் (10:92)• பிர் அவ்ன் மூழ்கடிக்கப்பட்டான் (28:40, 17:103, 43:55) தெளிவு: சர்வாதிகார...