மைக்கேல் பட்டி

https://youtu.be/qbNgF1KUAp8

இதை வாசித்தீர்களா? :   சென்னையில் ராக்கெட் ஏவுகருவிகள் தயாரிப்பா?