உங்களுக்கு வெட்கமே இல்லையா? – ஹென்றி திபேன்

ஒவ்வொரு இந்தியனும் கட்டாயம் காண வேண்டிய காணொளி:

இதை வாசித்தீர்களா? :   முஸ்லிம் வேட்டை, நீதிமன்றங்களில் ஆதாரமின்றித் திணறும் கேரளக் காவல்துறை.