உங்களுக்கு வெட்கமே இல்லையா? – ஹென்றி திபேன்

ஒவ்வொரு இந்தியனும் கட்டாயம் காண வேண்டிய காணொளி:

இதை வாசித்தீர்களா? :   முஸ்லிம்கள் எவ்வளவு காலம் இங்கே வாழ முடியும் - அசோக் சிங்கால் மதவெறி பேச்சு