சபியாவுக்கான சிறியதொரு அறச் சீற்றம்!

சபியா/ராபியா

இதை வாசித்தீர்களா? :   சொஹ்ராபுதீன் கொலையில் வன்சாரா முக்கிய குற்றவாளி - விசாரணை குழு அறிக்கை!