நாடகம் ஆடும் RSS

மானம் கெட்ட மனித குல விரோதிகளே! நிறைய அனுபவிப்பீர்கள்!

அமித் ஷாவின் அரவணைப்பு

 

இதை வாசித்தீர்களா? :   இந்திய உளவுத்துறையில் கறுப்பு ஆடுகளா?