தமிழ்க் கேள்வியில் ராஜ்விந்தர் சிங்

ஆயிரம் பேரு சேர்ந்தாலே பஸ்ஸ எரிப்பாங்க!

பதினெட்டு நாளாச்சி, ஒரு சின்ன கண்ணாடி கூட ஒடபடலே!

இதை வாசித்தீர்களா? :   பண மதிப்பு நீக்க அறிவிப்பும், விடை கிடைக்கா கேள்விகளும்..!