பிற மதத்தினருக்காக

முஸ்லிமல்லாத சகோதர, சகோதரிகளுக்கு  இஸ்லாமிய நெறிகளின் மீது எழும் ஐயங்களுக்கு எளிமையான வடிவில் விளக்கம் அளிக்கும் பகுதி இது.

தங்கள் கேள்விகளை அனுப்ப இங்கே க்ளிக் செய்யவும்.

இதையும் வாசிங்க!

103. காலம்!

இன்னும் விடிந்திராத இருள்சூழ்ந்த நேரமல்ல; இனிதாய் உதித்துவிட்ட இளங்காலைப் பொழுதுமல்ல;   உலகே விழித்துக்கொள்ள உருவான வேளையல்ல; உச்சியில் செங்கதிரின் உஷ்ணமான காலமல்ல;   கதிரவன் மங்கிச்சாயு மந்தக் காலத்தின் மீ தாணை... மனிதன் என்றென்றும் இழப்பில்தான் இருக்கின்றான் !   மறை வானவற்றையும் மறை ஆணையிட்டவையும் இறை தந்த மார்க்கத்தையும் நிறை மனதாய் ஏற்று...   சோதனைகளைச் சகித்து வேதனைகளைப் பொறுத்து நல்லறங்கள்...