நல்லதைப் பேசு

நீங்கள் பேசினால் நல்லதைப் பேசுங்கள். அல்லது அமைதியாக இருந்து விடுங்கள் – நபி (ஸல்) நூல்: புகாரி, முஸ்லிம்

இதை வாசித்தீர்களா? :   சந்தேகம் கொள்ளாதீர்கள் (நபிமொழி)