நல்லதைப் பேசு

நீங்கள் பேசினால் நல்லதைப் பேசுங்கள். அல்லது அமைதியாக இருந்து விடுங்கள் – நபி (ஸல்) நூல்: புகாரி, முஸ்லிம்

இதை வாசித்தீர்களா? :   குஞ்ஞு முஹம்மது!