குர் ஆன் ஒரு நிரூபணம்

“தொழுகை ஒளியாகும். தர்மம் அத்தாட்சியாகும். பொறுமை வெளிச்சமாகும். திருக்குர்ஆன் உங்களுக்கு சாதகமான அல்லது எதிரான ஒரு நிரூபணமாகும்” – நபி(ஸல்) நூல்: முஸ்லிம்

இதை வாசித்தீர்களா? :   உயிலும் உடலும் (மரண சாசனம்)