மவ்லவீ எஸ். கமாலுத்தீன் மதனீயுடன் ஓர் நேர்காணல்!

மவ்லவீ எஸ். கமாலுத்தீன் மதனீ, நிறுவனத் தலைவர் – ஜம்யிய்யத்து அஹ்லில் குர்ஆன் வல் ஹதீஸ் (JAQH) அவர்கள் சத்தியமார்க்கம்.காம் தளத்திற்கு அளித்த சிறப்பு நேர்காணல்!

 

பாகம்-1

பாகம்-2

 

 

 

பாகம்-3

 

இதை வாசித்தீர்களா? :   எஸ் டி பி ஐ-க்கா முஸ்லிம்களின் ஓட்டு?