Saturday, February 27, 2021

ஐயமும்-தெளிவும்

குர்ஆனில் முரண்பாடுகளா? (பகுதி-7)

ஐயம்:  எது சரி? மூஸா (அலை) அவர்களைத் துரத்தியபோது ...• ஃபிர் அவ்ன் உயிர் பிழைத்தான் (10:92)• பிர் அவ்ன் மூழ்கடிக்கப்பட்டான் (28:40, 17:103, 43:55) தெளிவு: சர்வாதிகார...

இதையும் வாசிங்க!

அலிகர் முஸ்லிம் பல்கலைக்கழக நிறுவனருக்கு வயது 203!

மக்களை மீட்கும் சரியான கருவி, கல்வி ஒன்றே என சர். சையது உணர்ந்தார். அக்காலத்திலேயே இங்கிலாந்தின் ஆக்ஸ்போர்டு, கேம்பிரிட்ஜ் உள்ளிட்ட பல்கலைக் கழகங்களுக்கு நேரில் சென்று ஆராய்ந்து அவர் இந்தியா திரும்பினார். இந்திய...