Saturday, February 27, 2021

மொழியியல்

தமிழ் மொழியியல் சார் தொடர்கள் இப்பகுதியில் இடம் பெறும்.

ஐயமும்-தெளிவும்

குர்ஆனில் முரண்பாடுகளா? (பகுதி-6)

ஐயம்: நூஹ் (அலை) அவர்களின் மகனின் நிலை எது?•மொத்த குடும்பமும் பிழைத்தது (21:76)•நூஹ் (அலை) அவர்களின் மகனார் மூழ்கடிக்கப்பட்டார் (11:43) மேலும்: திடனாக நாம் நூஹை அவருடைய சமூகத்தாரிடம்...

இதையும் வாசிங்க!

அலிகர் முஸ்லிம் பல்கலைக்கழக நிறுவனருக்கு வயது 203!

மக்களை மீட்கும் சரியான கருவி, கல்வி ஒன்றே என சர். சையது உணர்ந்தார். அக்காலத்திலேயே இங்கிலாந்தின் ஆக்ஸ்போர்டு, கேம்பிரிட்ஜ் உள்ளிட்ட பல்கலைக் கழகங்களுக்கு நேரில் சென்று ஆராய்ந்து அவர் இந்தியா திரும்பினார். இந்திய...