வரவேற்புரை!

450

அறிவியல் சம்பந்தமான ஆக்கங்களைத் தொடராக எழுத விரும்பும் வாசகர்கள் தொடர்பு கொள்க:

-நிர்வாகி

இதை வாசித்தீர்களா? :   மாபெரும் சுமைதூக்கி விண்கலம் விண்ணில் பாய்கிறது!