வரவேற்புரை!

371

அறிவியல் சம்பந்தமான ஆக்கங்களைத் தொடராக எழுத விரும்பும் வாசகர்கள் தொடர்பு கொள்க:

-நிர்வாகி

இதை வாசித்தீர்களா? :   உலகின் அதிவேக விரைவுக் கணினி (Fastest Supercomputer) அறிமுகம்!