முகப்பு

இஸ்லாம்

செய்திகள்

தகவல்

கட்டுரைகள்

சேவைகள்

தொடர்பு கொள்க!

கதை-கவிதை
இனிய தியாகத் திருநாள் நல்வாழ்த்துகள்!

'தகப்பல் அல்லாஹ் மின்னா வ மின்கும்'

வாசக சகோதர, சகோதரிகள் அனைவருக்கும் சத்தியமார்க்கம்.காம் குழுமம்…

இஹ்ராம் என்றோர் இலக்கணம்

முதல் ஆலயம் நீ!
முதல்வனின் ஆலயம் நீ!
கஅபாவே - உன்னைக்காண
கண்ணுக்குள்  ஓர் ஆவல்
...


அருள்…

சுத்திகரிப்புச் சோதனை

சுய
சுத்திகரிப்புச் சோதனை
செய்து கொண்டாயிற்றா?

படைப்பின் இயல்பாம்
இச்சைகள் தலைதூக்க
...


சுயநலக்…

சமீப கருத்துக்கள்