முகப்பு

இஸ்லாம்

செய்திகள்

தகவல்

கட்டுரைகள்

சேவைகள்

தொடர்பு கொள்க!

English

முகப்பு

H A Ziauddin Trust
P O Box 777 Guildford GU2 7GW, UK
Applications from anyone studying, or wishing to study, on courses in science, agriculture or environmental protection, and willing to use their skills for the benefit of the peoples of the Indian sub-continent ( I.e. India, Pakistan, Bangladesh and Sri Lanka) will be considered at all times of the year. Successful applicants will generally be sent an award of about £500. Please note that this Trust receives far more applications than it is able to support. Applicants should write for an application form to the contact, giving brief details about themselves, their course and their future plans. If appropriate, an application form and explanatory letter will be sent to them in response to which they can give further details. Contact: R B Viccajee, Secretary

S. Bhagat Singh Scholarship
Servants of People Society, Lajpat Bhavan, Lajpat Nagar, New Delhi-110024


SCHOLARSHIPS FOR CLASSICAL LANGUAGES (ARABIC / PERSIAN)

This Scholarship for Advanced study in foreign language, Amount covers Rs 300 per month
Eligibility : Bachelors Degree/Diploma in any classical language
Age - Below 40 years
Notification: Before 31st December
Address: Under Secretary National Scholarship Division (NS-2 Section),
Department of Education A1/W3, Curzon Road, Barracks, New Delhi - 110001

 
Sir Syed Scholarship Trust (Regd.)
Samreena Lodge, Muzammil Manzil, ADM Compound Road
Aligarh, U.P. 202002; Phone 0571-2706418
Persons to contact: Prof. Ziaul Hasan or Mr. Usman Ansari
Email:
இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்." target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)">இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
, இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்." target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)">இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
 
Students Islamic Trust (SIT) / Islamic Development Bank [Jeddah, Saudi Arabia] (IDB)
E-3 Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar, New Delhi 110 025; Tel. 2692 7004; Fax: 2328 2834; E-mail:
இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்." target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)">இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். ; Website: www.sit-india.org
Daily Star, 103, St John's Church Road, Bangalore - 560005
Criteria: Merit-cum-means
Scheme: Islamic Development Bank grants scholarship for poor Muslim students of India seeking admission in degree courses of Medicine, Engineering (all branches), Agriculture, Fisheries, Forestry, food Tech. Business Administration and Accountancy, interest Free Loan Scholarship refundable in easy installments when employment starts

Ta'awun Trust
162, Jogabai Ext., Jamia Nagar, Okhla, New Delhi - 110025

Talent Promotion Taawun Trust
3, Palmgrove Road, Victoria Layout, Bangalore-56004, (Only For Students Of Karnataka)

TIME & TALENTS CLUB SCHOLARSHIPS
Address : Victory Stall, Apollo Bunder, Bombay - 400001 - This Scholarship for Higher Studies Abroad

U.P. Minorities Financial and Development Corporation Ltd.
746, 7th Floor, Jawahar Bhawan, Lucknow 226001 Or District Minorities Welfare Officer of the concerned, District
Scheme: Interest Free Loan for talented and needy students of minorities seeking admission to Medical, Technical and Professional courses such as Management, Tourism etc.


UNIFIED COUNCIL

# 16-11-17/B/2/2, Saleem Nagar, Malakpet, Hyderabad - 500 036.
Phones : 040-24545862,24557708,55106095, Fax: 24542215


NATIONAL LEVEL SCIENCE TALENT SEARCH EXAMINATION
- 2005
(For students of Classes III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI&XII(CBSE / ICSE/ all State Board Syllabi) Unified Council is a well known scientific organisation managed by a team of professional. The main purpose of conducting the NSTSE - 2005 is to give STRONG FOUNDATION to the younger generation. In search of excellence, they offer fabulous 12 Personal Computers, 36 Gold Medals, 24 Scholarships, 84 Cash Prizes, 1884 Britannica Encyclopedia CD's, 175 BMA books & Consolation prizes A total of 1884 prizes for top rankers in this examination.
We also conduct NSSE in Indonesia, Tanzania, UAE,Saudi Arabia, Kuwait,Oman & Yemen Student's Performance Report (SPR): We introduced this unique analysis report, first of its kind, which provides real feedback on learning. Question wise and Skill wise analysis will be provided.
For 10+1 & 10+2 students : This is an excellent similation test for students, who are preparing for IIT/AIEEE/All Engineering Entrance exams & AIIMS / JIPMER/AFMC/All Medical Entrance exams.
TEST CENTRES: Spread across the Nation over 200 centres. Exam fee : Rs.100/-
* For a free prospectus and application form send us a self addressed envelop (stamped Rs.5)

United Mass Media Association
161-F Joga Bai Extn. Jamia Nagar, New Delhi 110025
Criteria: Needy and meritorious students
Scheme: Few Scholarships of Rs 1000.00 per month to students of Journalism and Mass Communication

USEFI - FULBRIGHT SCHOLARSHIPS/FELLOWSHIPS
Student Advisor, USEFI Fulbright Fellowships,
USEFI, 12, Hailey Road, New Delhi - 110001
USEFI - Fulbright Scholarships/Fellowships for higher studies in U.S.A. (before March/April every year)

UPAKAR (The Indo-American Community Foundation)
2428 Silver Fox Lane, Reston, VA 20191, USA Exmail.
இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்." target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)">இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

Criteria: Have one grandparent/parent born in the Republic of India
Either be a U.S. citizen or a U.S. 'Green Card' holder
Be enrolling in a undergraduate degree seeking program at a college or university in the United States
Upakar Scholarship Selection Committee
c/o N. Rohatgi, 13313 Ridge Drive, Rockville, MD 20850, USA

www.upakar.org

Waqf Women Foundation  
No. 530, 5th Floor, M.S. Building, Vidhan Vidhi, Bangalore, Karnataka
Scheme: Scholarships for female Muslim students for medical courses (MBBS, BUMS), Dental engineering and Ded (TCH).

World Assembly Of Muslim Youth (WAMY)  
P. O. Box No. 10845, Riyadh, Saudi Arabia
Tel: (966-1) 4641663/4641669 Fax: (966-1) 464171/4641676

Rameshwardasji Birla Smarak Kosh
Scholarships for postgraduate studies in medical or related fields from Rameshwardasji Birla Smarak Kosh, Medical Research Centre, Hospital Avenue,Mumbai-400020.


AMM Arunachalam-Lakshmi Achi Scholarships

AMM Foundation, Parry House, Third Floor, 43 Moore Street, Chennai 600001.


S K Patil Loan Scholarships

For higher studies abroad - Shri Brihad Bharatiya Samaj, N K Mehta International House, Behind LIC Yogakshema, 178 Backbay Reclamation, Mumbai-400020.

GBK Charitable Trust
Scheme: Poor students studying MBBS, BDS, Pharmacy, BE, B. Tech, LLB, BCA, MCA, MBA, MA, M. Com, B. Ed, M. Ed, Ph. D (for research material), nursing, polytechnic, graduation, inter, TTC., ITI., Distance education, post graduation.
Eligibility: In the previous subjects must have at least 60% marks.
One person is eligible from family.
However for orphans two members can be apply.
The monthly income should not exceed by Rs. 4000.
Address: Giyasuddin babukhan, Chairman and Managing Trustee, GBK Charitable Trust, Begum pet, Hyderabad.


H. E. H. The Nizam Charitable Trust

Haveli Manjli Begum, Shah Ali Banda,Hyderabad-2
 

Hamdard Educational Society

(For Science At Secondary Level)
Talimabad, Sangam Vihar New Delhi 110062; Tel: (011) 6085063 - 6085064 Email:
இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்." target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)">இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
 

Hamdard National Foundation (India)
 
Hamdard Building Asaf Ali Road, New Delhi-2
It offers scholarships to talented students of professional and technical courses. The academic career upto XII in standard must be excellent.
Application form can be obtained by sending 9" X 4" size envelop with Rs 5/- stamp pre-affixed.


Hashmi Human Resources Development Society

Qazi Zada, Amroha - 244221 (U.P.) Tel: 05922-262417; Fax: 05922-250207
Email:
இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்." target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)">இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். ; இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்." target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)">இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். ; Web: http://www.hashmitrust.com
Criteria / Condition: Economically weak & brilliant in studies
Scheme: Yearly
The award covers: Partial Academic expenses
Trust's President: Sakhira Begum
Contact Person: Hakeem Sirajuddin Hashmi  

Human Welfare Trust
Dawat Nagar, Jamia Nagar, New Delhi – 110025


Indo German Social Service Society

28, Lodhi Road, Institutional Area, New Delhi-110003


Inlaks Scholarships

The Honorary Secretary, Inlaks Foundation, St Stephen's College, PO Box 2108, New Delhi 110007
Study programme: University study
Applicant profile: Open / Indian citizens.
The award covers: tuition fees; maintenance allowance; other allowances.

INTEREST FREE LOAN & GUIDANCE
President, Indian Fishermen Charity, 17, Wellington Estate, 24, Ethiraj
Salai, Chennai (Tamil Nadu) - 600105
Interest Free Loan & Guidance for School & College students for studies in abroad with visa.

Institute of Objective Studies
P.O. Box No.9725, 162-Joga Bai Extension, Jamia Nagar, New Delhi-110025, INDIA; Phone: 011-26981187, 26987467, 26989253, Fax: 91-11-26981104,
இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்." target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)">இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
, http://www.iosworld.org/schol.htm
Students of jurisprudence and law
Scholarship in Social Sciences and Humanities (SSS)
Scholarship for Language Promotion (SLP)
Scholarship for Madrasa Students Opting Social Sciences and Humanities (SMS)
Schedule: The announcement for scholarship programme is generally made during the month of July and interviews of short listed candidates are conducted in November every year.

International Institute Of Islamic Thought (IIIT)
580 Herndon Parkway, Suite 500
Herndon, Virginia 20170, USA
Tel: (1-703) 4711133 Fax: (1-703) 4713922

Iqra Foundation
P. O. Box No. 10932,
Jeddah, Saudi Arabia
Tel: (966-2) 6710000 Fax: (966-2) 6694680/6170347

International Islamic Relief Organization
P. O. Box No. 14843,
Jeddah 21434, Saudi Arabia
Tel: (966-2) 6512333 Fax: (966-2) 6518491

Jamiat-Ulama-e-Hind
1, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002; Ph. 23311455, 3317729
Criteria: Needy and meritorious students
Scheme: Mujahid Millat Educational Scholarship to meritorious students seeking admission to Engineering (civil, Elec., Electronics, Computer), M.C.A, Chartered Accountant.

J N Tata Endowment Loan Scholarships
Scholarships are for higher studies abroad in all disciplines for graduates with a consistently good academic record.
Form on payment of Rs 100 by cash or by money order from the administrative office of the Endowment at Mulla House, 51 M G Road, Mumbai-40000

Website

K.C. MAHINDRA EDUCATION TRUST

Executive Director, K.C. Mahindra Education Trust, Cecil Court, 3rd Floor, Next to Regal Cinema, Mahakavi Bhushan Marg, Mumbai - 400 001.
MAHINDRA ALL INDIA TALENT SCHOLARSHIPS FOR DIPLOMA COURSES IN POLYTECHNIS 2004
Invites applications for Mahindra All India Talent Scholarships from students who have passed Std. X or Std.XII and have secured admission this year in Government or recognised polytechnics for Diploma courses. Preference will be given to girl students, children from lower income group families, disabled children and children of armed forces personnel.
Scholarships of Rs.5,000/- per year for a maximum period of 3 academic years will be awarded to selected students, to enable them to pursue diploma courses for which they have secured admissions.
For an application form, apply by sending a self-addressed envelope with Rs.6/- stamps affixed.


Kerala Govt.Scholarships

Merit scholarship ( based on SSLC marks )
Kerala Govt. scholarship ( +2, degree, P.G )
Cultural scholarship
Muslim-Nadar girls scholarship
Apply to : Director of Collegiate education, Trivandrum-695 033
Directorate of Collegiate Edn Floor, Vikas Bhavan, Trivandrum - 695 033, Kerala

KING FAISAL FOUNDATION
PROGRAMS & RESEARCH DEPT.
Physical Address: KFF Building, King Fahed Road Olaya, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Tel: +966-1-465-2255 Fax: +966-1-465-6524
Postal Address: P.O. Box 352 Riyadh 11411 Saudi Arabia
Email:
இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்." target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)">இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

Conditions:
http://www.kff.com/english/kff/ea/ss/ssterms_cond.html  

Lady Tata Memorial Trust Scientific Research Scholarships
For scientific investigations having bearing directly or indirectly on the alleviation of human suffering from disease. There are post-doctoral fellowship, senior scholarships and junior scholarships. Scholars with first class academics and related research experience may apply by post to the Secretary and chief accountant, Lady Tata Memorial Trust, Bombay House, Homi Mody Street, Mumbai-400001 for information sheet and application form.

Life Science Foundation India Scholarships
(A scientific, charitable, national registered trust)
Morigeri - 583220, Bellary Dist., Karnataka Tel:+91 8397 247003 ; +91 9880420600  E-Mail:
இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்." target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)">இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

Indian nationals pursuing studies in frontier areas of any discipline or subject in any Indian universities/colleges institutes. Candidates should apply in the prescribed application form.

LOK-HIT PRAKASHAN SARVAJANIK TRUST
33/1, Gujarat Today Premises, Shah-e-Alam, Ahmedabad-380 028 (Gujarat)
Tel. : 25320330-25320431 Fax : 91 79 25358060-5326273
E-mail :
இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்." target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)">இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
, இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்." target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)">இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
Financial assistance given to needy and meritorious students going for higher education in professional courses like medecine, pharmacy, engineering, information technology, management, biotechnology, bioinformatics, C.A., C.S., I.C.W.A. and such other job oriented courses. Some schemes for poor school children also.

Mafatlal Charity Trust (Asia)
Mafatlal House, 27 Veer Nariman Road, Mumbai 400 001

Mariwala Trust
411, 4th Floor,Shah & Nahar Industrial Estate,Dr. E Moses Road, Worlinaka, Mumbai - 400018
Phone - 4938307/ Fax - 4974074
Loan scholarships for higher studies outside India

Maulana Azad Education Foundation
Social Justice Service Centre, Mahila Imdad Committee, Opposite New Delhi Railway Reservation Centre, Chelmsford Road, New Delhi – 110055;
Phone/Fax: 011-23583788, 23583789
Application for Maulana Azad National Scholarship for Girls can be submitted in between 1st July to 30th September every year.

MESCO

Educational Aid for the students above & below S.S.C.: It is a one time aid given to financially backward students based on their need.
High Cost Education Loan Scholarship (HCELS): HCELS provides interest free loan scholarships to eligible, financially deserving and meritorious students, who intend to take admission in the first year of the professional full time course or are already pursuing their studies in professional full time course
Admn.Office: 4, Sayeed House, 1st floor, 63/65, V. S. Marg, Mahim, Mumbai - 400 016; Tel 91 - 22 - 2445 5365 / 2444 4339 / 2444 8637; Fax 91 - 22 - 2444 0857; Email
இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்." target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)">இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.


Ministry of Human Resource & Development

Education support in India (Government of India)
http://www.educationsupport.nic.in/allscholarship.asp?allsch=Yes  

Ministry of Social Justice & Empowerment

Room No.1, 9th Floor, 25,Jeevan Prakash Building, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi 110 001; Tele No. 91-11- 23765004; Fax: 011-23765004

Muslim Association for the Advancement of Science, The

Darul Fikr 44, Ahmad Nagar , Dodhpur Aligharh-202002; Tel 0571 2701209

Muslim Educational Trust

E-3 Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar, Okhla, New Delhi -110025
Criteria: Only students of U.P. , M.P., Rajasthan, Delhi, Punjab, Haryana, Bihar, Orissa, Assam, West Bengal and Western States
Scheme: Loan Scholarship for the professional courses in Medicine, Engineering, Business, Management, M.C.A., B.C.A. Chartered Accountancy and Cost Accountancy, Repayment of the loan shall be due and will commence after the students has completed his education and settled or after the expire of one year of completion of 'education/course, whichever is earlier.


Muslim Hands

148-164 Gregory Boulevard, Nottingham NG7 5JE; United Kingdom;
www.muslimhands.org ; இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்." target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)">இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
Applications from overseas Muslim students to study in the UK are occasionally considered by the Trust. Please note that the Trust does not have a particular focus on this area of grant-making. Applications in writing to S Bashir at the address

Muslim India Education and Cultural Trust, The
Ehsan House Road 6B, Rajendar Nagar, Patna-800016 OR Mr Syed Shahabuddin, IPS (Retd) Ex MP (Trustee) D-250 Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar, New Delhi - 110025; Tel: 26326780, Fax: 16327346; Email:
இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்." target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)">இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

Criteria : Means-cum-Merit
Scheme: Islamic Association of North America Offers means cum Merit Scholarship to Muslim students. Grant-in-aid for higher and professional courses, coaching for civil Services and admission to Medical/Engineering Colleges.


Muslim Social uplift Society

Sultan Jahan Manzil, Shamshad market, Aligarh- 202 002 U.P.
The organisation offer scholarship to students of A.M.U. Alumni organisations

Muslim World League Secretariat General Education Affair
No. 40, P. O. Box 537, Makkah- Al-Mukarramah, KSA Tel: 5422733 Fax: 5436619/5444787
Criteria: Recommendation from either a person or an organization trusted by Rabita. Non-receipt of scholarship from any other institution
Scheme: Scholarship for B.Sc. Programme in Arabic or Islamic Course holding a general Secondary School Certificate or it's equivalent

N. M. WADIA CHARITIES SCHOLARSHIPS
This Scholarship is for Higher Studies outside India
Address : N.M. Wadia Building, 123, M.G. Road, Fort, Bombay - 400001

National Minorities Development & Finance Corporation
1, Taimoor Nagar, Opp D996, New Friends Colony, New Delhi – 110065; Tel: 011-26326051/57/58/59; Fax: 011-26325651; Website:
www.nmdfc.org

NATIONAL SCIENCE TALENT SEARCH SCHEME SCHOLARSHIPS
This Scholarship for Studies at 10+2/SSC upto Doctorate level
Eligibility : H.Sc. level
Address : The Section Officer National Talent Search Unit, N.C.E.R.T., Sri
Aurobindo Marg, New Delhi - 110016


Nehru Centenary British Fellowships

Contact: Education Adviser, External Scholarship Division, Ministry of Human Resource Development, Shastri Bhavan, New Delhi 110001  
These scholarships are funded by the British Government.
Study programme: Postgraduate study in all subjects except medicine and allied subjects.
Applicant profile: Indian citizens
The award covers: tuition fees; maintenance allowance; return air travel; some other allowances.  

Nehru Trust for Cambridge University
Teen Murti House, New Delhi - 110001
Scholarships for higher studies at Cambridge University

Paul Foundation Scholarship
For further study, leading up to a degree, in India and abroad
Log on to
www.thepaulfoundation.org for details.

Punjab Wakf Board
50, Sardar Patel Marg, AMBALA
(Only For Students Of Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Chandigarh)

North South Foundation
The North South Foundation provides scholarships to needy children who display academic excellence in India. The Foundation has distributed more than 2,000 scholarships to students who need financial support to pursue their quest for knowledge in engineering, medicine, polytechnic, science and other fields. The scholarship is an annual award and not a one-time payment. The student is eligible for the scholarship until graduation as long as the high academic standards are maintained.
Main office
in India: Mr Ch Hanumantha Rao, 204 Megha Apts, 2-1-253 Nallakunta, Hyderabad , AP 500 044 Phone: 40-2763-1963 (R)
இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்." target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)">இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

Regional offices
in the following cities: Ahmedabad, Bangalore, Bhavnagar, Bhubaneshwar, Chennai, Hyderabad, Jamshedpur, Jodhpur, Kanpur, Katihar, Kochi, Kolkata, Madurai, Mau, North East States (Assam), Pune, Trivandrum. Click here for individual centers contact addresses.

R D Sethna Scholarship Fund
29, H Somani Marg, Fort
Mumbai - 400001
Loan Scholarships for higher studies

Rabita Society
Shamsuddin Road, Nawayath Colony, Bhatkal - 581320, Tel. 08385-226001
Email:
இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்." target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)">இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

Rotary Educational Foundation
S-20, Green Park Extn., New Delhi-110016


Rabitah Al-Alami Al-Islami

P.O. Box No. 537, Mekkah, Saudi Arabia
Tel: (966-2) 5422733 Fax: (966-2) 5446700

S H A Ziauddin Trust
P O Box 777 Guildford GU2 7GW, UK
Applications from anyone studying, or wishing to study, on courses in science, agriculture or environmental protection, and willing to use their skills for the benefit of the peoples of the Indian sub-continent ( I.e. India, Pakistan, Bangladesh and Sri Lanka) will be considered at all times of the year. Successful applicants will generally be sent an award of about £500. Please note that this Trust receives far more applications than it is able to support. Applicants should write for an application form to the contact, giving brief details about themselves, their course and their future plans. If appropriate, an application form and explanatory letter will be sent to them in response to which they can give further details. Contact: R B Viccajee, Secretary

S. Bhagat Singh Scholarship
Servants of People Society, Lajpat Bhavan, Lajpat Nagar, New Delhi-110024


SCHOLARSHIPS FOR CLASSICAL LANGUAGES (ARABIC / PERSIAN)

This Scholarship for Advanced study in foreign language
Amount covers Rs 300 per month
Eligibility : Bachelors Degree/Diploma in any classical language
Age - Below 40 years
Notification: Before 31st December
Address: Under Secretary National Scholarship Division (NS-2 Section),
Department of Education A1/W3, Curzon Road, Barracks, New Delhi - 110001

Sir Syed Scholarship Trust (Regd.)
Samreena Lodge, Muzammil Manzil, ADM Compound Road
Aligarh, U.P. 202002; Phone 0571-2706418
Persons to contact: Prof. Ziaul Hasan or Mr. Usman Ansari
Email:
இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்." target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)">இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
, இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்." target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)">இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

Students Islamic Trust (SIT) /
Islamic Development Bank
[Jeddah, Saudi Arabia] (IDB)
E-3 Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar, New Delhi 110 025; Tel. 2692 7004; Fax: 2328 2834; E-mail:
இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்." target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)">இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
; Website: sit-india.org
Daily Star, 103, St John's Church Road, Bangalore - 560005
Criteria: Merit-cum-means
Scheme: Islamic Development Bank grants scholarship for poor Muslim students of India seeking admission in degree courses of Medicine, Engineering (all branches), Agriculture, Fisheries, Forestry, food Tech. Business Administration and Accountancy, interest Free Loan Scholarship refundable in easy installments when employment starts

Ta'awun Trust
162, Jogabai Ext., Jamia Nagar, Okhla, New Delhi - 110025

Talent Promotion Taawun Trust
3, Palmgrove Road, Victoria Layout, Bangalore-56004
(Only For Students Of Karnataka)

TIME & TALENTS CLUB SCHOLARSHIPS
Address : Victory Stall, Apollo Bunder, Bombay - 400001
This Scholarship for Higher Studies Abroad

U.P. Minorities Financial and Development Corporation Ltd.
746, 7th Floor, Jawahar Bhawan, Lucknow 226001 Or District Minorities Welfare
Officer of the concerned, District
Scheme: Interest Free Loan for talented and needy students of minorities seeking admission to Medical, Technical and Professional courses such as Management, Tourism etc.


UNIFIED COUNCIL

# 16-11-17/B/2/2, Saleem Nagar, Malakpet, Hyderabad - 500 036.
Phones : 040-24545862,24557708,55106095, Fax: 24542215


NATIONAL LEVEL SCIENCE TALENT SEARCH EXAMINATION
- 2005
(For students of Classes III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI&XII(CBSE / ICSE/ all
State Board Syllabi) Unified Council is a well known scientific organisation managed by a team of professional. The main purpose of conducting the NSTSE - 2005 is to give STRONG FOUNDATION to the younger generation. In search of excellence, they offer fabulous 12 Personal Computers, 36 Gold Medals, 24 Scholarships, 84 Cash Prizes, 1884 Britannica Encyclopedia CD's, 175 BMA books & Consolation prizes A total of 1884 prizes for top rankers in this examination.
We also conduct NSSE in Indonesia, Tanzania, UAE,Saudi Arabia, Kuwait,Oman & Yemen Student's Performance Report (SPR): We introduced this unique analysis report, first of its kind, which provides real feedback on learning. Question wise and Skill wise analysis will be provided.
For 10+1 & 10+2 students : This is an excellent similation test for students, who are preparing for IIT/AIEEE/All Engineering Entrance exams & AIIMS / JIPMER/AFMC/All Medical Entrance exams.
TEST CENTRES: Spread across the Nation over 200 centres. Exam fee : Rs.100/-
* For a free prospectus and application form send us a self addressed envelop (stamped Rs.5)

United Mass Media Association
161-F Joga Bai Extn. Jamia Nagar, New Delhi 110025
Criteria: Needy and meritorious students
Scheme: Few Scholarships of Rs 1000.00 per month to students of Journalism and Mass Communication

USEFI - FULBRIGHT SCHOLARSHIPS/FELLOWSHIPS
Student Advisor, USEFI Fulbright Fellowships,
USEFI, 12, Hailey Road, New Delhi - 110001
USEFI - Fulbright Scholarships/Fellowships for higher studies in U.S.A. (before March/April every year)

UPAKAR (The Indo-American Community Foundation)
2428 Silver Fox Lane, Reston, VA 20191, USA Exmail.
இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்." target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)">இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

Criteria: Have one grandparent/parent born in the Republic of India
Either be a U.S. citizen or a U.S. 'Green Card' holder
Be enrolling in a undergraduate degree seeking program at a college or
university in the United States
Upakar Scholarship Selection Committee
c/o N. Rohatgi, 13313 Ridge Drive, Rockville, MD 20850, USA
www.upakar.org

Waqf Women Foundation  
No. 530, 5th Floor, M.S. Building, Vidhan Vidhi, Bangalore, Karnataka
Scheme: Scholarships for female Muslim students for medical courses (MBBS, BUMS), Dental engineering and Ded (TCH).

World Assembly Of Muslim Youth (WAMY)  
P. O. Box No. 10845, Riyadh, Saudi Arabia
Tel: (966-1) 4641663/4641669 Fax: (966-1) 464171/4641676

Rameshwardasji Birla Smarak Kosh
Scholarships for postgraduate studies in medical or related fields from
Rameshwardasji Birla Smarak Kosh, Medical Research Centre, Hospital Avenue,Mumbai-400020.

AMM Arunachalam-Lakshmi Achi Scholarships

AMM Foundation, Parry House, Third Floor, 43 Moore Street, Chennai 600001.


S K Patil Loan Scholarships

For higher studies abroad - Shri Brihad Bharatiya Samaj, N K Mehta International House, Behind LIC Yogakshema, 178 Backbay Reclamation, Mumbai-400020.

Courtesy: http://www.milligazette.com/misl/scholarship_muslim_students_organisations_aid.htm

கருத்துக்கள்   

ANKITA SINGH
0 #1 ANKITA SINGH 2009-08-03 12:09
பொருளாதார நிலை சரியில்லை. தயவு செய்து எனக்கு உதவுங்கள். என் தந்தையின் ஆண்டு வருமானம் Rs. 85,476/- .


To,
Honable Trustee,


Sir,Scholarship Application
===================

Name of Student Ankita Singh


Date of Birth 01.03.1990


Name of Father Nagendra Singh

Educational Qualification S.S.C. 2004 556/750 74.13 %
H.S.C. 2006 428/600 71.33 %
EXTC. F.E. 2007 881/1600 55.06 %
EXTC. S.E. 2008 507/850 59.64 %
(III - Semester December 2008)
MHT CET 2007 166/200 83.00 %

Name of Institution Vidyavardhani”s College of
Engineering & Technology
K.T. Marg, Vasai Road (West)
Dist. – Thane – 401202
Telephone No. 0250 2338234

B.E. Degree Course in Electronics & Telecommunicati on
Engineering. (III Year).


InstitutionTota l Fees (2009- 10) College Fees to pay Rs. 44852.00


Family Details:
…………………………………………………………………………………….
Sr. Name of family member Sex Age Relation Occupation
…………………………………………………………………………………….
1. Nagendra Singh Male 50 Father Service
Nikhil Adhesives Ltd.
A-405, Sir M.V. Road,
Andheri (East) 400069
Tel. : 26840750
2. Rekha Singh Female 45 Mother House Wife


3. Anurag Singh Male 23 Brother Study

…………………………………………………………………………………….
Income Sources (1) Father Rs. 7,123/- per month as per Salary
Slip, Salary Certificate
and Salary Pass Book.

Income Sources (2) Brother Rs. Nil Study

ncome Sources (3) Mother Rs. Nil House Wife
…………………………………………………………………………………….
Address Room No. 003, (Ground Floor)
Saideep Building,
Phoolpada Road,(Behind Raja Dairy
Virar (East) 401303, Dist. - Thane

Contact No. 9890 557339

Student Name and Signature
…………………..

31.07.09 --------------- --
Quote | Report to administrator

ஆரோக்கியமான சிந்தனைப் பரிமாற்றங்கள் மூலம் சமூக மாற்றத்தை ஏற்படுத்த இயலும். வாருங்கள். உங்கள் கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்:

இது சுதந்திரமான கருத்துப் பகுதி. தங்கள் கருத்தில் பிறர் கண்ணியம் காத்திட வேண்டுகிறோம்.


Security code
Refresh


Question / Answer section for Non-Muslims: http://www.satyamargam.com/islam/others.html


சமீப கருத்துக்கள்

செய்திமடல் (Newsletter)

 

சத்தியமார்க்கம்.காம் தள ஆக்கங்களை மின் அஞ்சலில் பெற்றுக் கொள்ள, உங்கள் மின் அஞ்சல் முகவரியை இட்டு உறுதி செய்யவும். நன்றி!

வலைக்காட்சி (Live TV)