முகப்பு

இஸ்லாம்

செய்திகள்

தகவல்

கட்டுரைகள்

சேவைகள்

தொடர்பு கொள்க!

English

முகப்பு

A German computer scientist, Habiburrahman Dastageeri (pictured left), has come up with a smartphone app to help Muslims navigate in Mecca. (Read the new in tamil by Brother Ibnu Hamdun at http://www.satyamargam.com/1949)

 

Every able Muslim is required to go on a pilgrimage to Mecca, Saudi Arabia — known as the hajj — at least once in their life.

But the journey to Mecca can be an overwhelming experience. Over a million people from around the world descend on the Islamic holy sites during the hajj period, and they have to both perform complicated rituals and find their way around heaving crowds in often stifling heat.

Now a young German computer scientist has developed a smartphone app to help the pilgrims find their way and offer a guide to performing the rituals that are an essential part of the hajj.

Habiburrahman Dastageeri first had the idea when he went to Mecca with his family in 2006 to perform the Umrah, another, less complicated pilgrimage that can be done at any time of year.

“I realized that it was not as easy as I had imagined,” he said. “Of course my family and I had prepared, but when I was there, I saw that there was a lot that we just couldn’t have known.”


The 32-year-old, who was born in Mainz after his parents immigrated to Germany from Afghanistan, was studying computer science at the University of Applied Sciences Stuttgart at the time. “I thought it would be interesting if I could have had a navigation device that could also be a religious guide.”

He soon embarked on a Masters program. For his project, he decided to develop a prototype GPS system for the hajj.

It took over two years to develop the “Amir” app, named for the Arabic word for guide.

The hajj rituals vary according to gender, so there is one app for men and one for women. The user can then choose exactly which of the different variations of the hajj he or she is doing.

“The first big challenge for a pilgrim is to know what, when and where the rituals have to be performed” Dastageeri told GlobalPost. “These are not part of everyday life for most people. They would not have practiced them before at home.”

The step-by-step guide helps them prepare, with a check list and interactive tutorials on how to perform the rituals.

The project took longer than Dastageeri expected because he had not only had to develop the technology, but also make sure that the app complied with Islamic thought. To do so, he consulted with Australia-based scholar Abu Muneer Ismail Davids, who has written numerous books on the hajj. “It was really important that there would be neither religious nor technological mistakes,” Dastageeri said.


For Dastageeri, the chance to combine his tech skills and his religious beliefs was the main attraction in developing the app.

“As a computer scientist, you learn to find solutions to known problems, and the hajj has existed for 1,400 years. With these new possibilities we can now significantly simplify the hajj, and also help many people. That was my motivation from the start.”

Source: GlobalPost

கருத்துக்கள்   
Dr. Ibrahim
0 #1 Dr. Ibrahim 2012-07-24 13:58
I am not a Tamilian but I am a regular reader at your English section.
You are doing great. keep it up.

Dr. Ibrahim.
Quote | Report to administrator
ஆரோக்கியமான சிந்தனைப் பரிமாற்றங்கள் மூலம் சமூக மாற்றத்தை ஏற்படுத்த இயலும். வாருங்கள். உங்கள் கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்:
இது சுதந்திரமான கருத்துப் பகுதி. தங்கள் கருத்தில் பிறர் கண்ணியம் காத்திட வேண்டுகிறோம்.Question / Answer section for Non-Muslims: http://www.satyamargam.com/islam/others.html


சமீப கருத்துக்கள்

செய்திமடல் (Newsletter)

 

சத்தியமார்க்கம்.காம் தள ஆக்கங்களை மின் அஞ்சலில் பெற்றுக் கொள்ள, உங்கள் மின் அஞ்சல் முகவரியை இட்டு உறுதி செய்யவும். நன்றி!

வலைக்காட்சி (Live TV)